english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Studium

Obory, které zajišťuje náš ústav

Pracovníci ústavu vycházejí ze zkušenosti, že z hlediska znalostí a uplatnění se na trhu práce je nutné, aby každý student absolvoval i magisterské studium (bakalářské studium nestačí). Absolvování doktorského studia je potom vítaným bonusem.

Aspekty výuky

Náš ústav pružně reagoval na nově zavedený systém dvoustupňového studia:

Studenti mají během studia prakticky neomezenou možnost studovat jeden či dva semestry v zahraničí. ÚPI zajišťuje stáže v řadě zemí západní Evropy, jejichž okruh se stále rozšiřuje. K pružnému navazování kontaktů s univerzitami v dalších vybraných zemích dochází dokonce i na přání studentů!

O jaké studenty máme zájem?

O ty, kteří

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2019  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně