english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Inženýrské kolegium - vol. 15

12. červen 2017

Rádi bychom pozvali všechny zájemce na patnácté Inženýrské kolegium, tedy krátké, neformální a dobrovolné setkání studentů a pracovníků ÚPI, jehož cílem by měla být výměna odborných názorů, zkušeností a informací (více zde). Kolegium se tentokráte uskuteční v pondělí 12. 6. ve 14:00 v zasedací místnosti A1/942 a potrvá 60 až 90 min. Prezentace se ponesou v duchu obhajob dizertačních prací „nanečisto“.

Prezentující: Tomáš Ferdan
Téma: Efektivní využití komunálních odpadů v energetice

Prezentující: Lenka Szásziová Zavíralová
Téma: Analýza interakcí v odpadovém hospodářství

Prezentující: Vladimír Brummer
Téma: Zařízení pro zneškodňování odpadních plynů katalytickou oxidací

Věříme, že Vás témata osloví a těšíme se na viděnou.

Za organizátory,
Marek Vondra (m.vondra@vut.cz)
Jiří Buzík (buzik@upi.fme.vutbr.cz)

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně