english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Hledají se lovci sférických krav

3. říjen 2016

Kolega ze zahraniční univerzity mi popisoval jejich nedávný příspěvek do reálného světa podnikání. Byli přizvání místním zemědělcem, který měl problém s nízkou dojivostí krav. Sestaven byl tým profesorů z různých oborů v čele s teoretickým fyzikem. Během tří týdnů prováděli detailní měření a sběr dat přímo na místě. S ohromným množstvím dat se posléze vrátili na univerzitu, kde probíhal další dvouměsíční intenzivní výzkum. Vypracování zprávy si vzal za úkol osobně vedoucí týmu. Při prezentaci výsledků pro místního zemědělce začal úvodní slajd definicí: „Vypracovali jsme řešení, které bude fungovat naprosto spolehlivě, ale pouze pro sférickou krávu umístěnou ve vakuu.“

Určeno pro zájemce o

Vítáni jsou zejména studenti 2. a 3. ročníku bakalářského stupně. Projekt má rozsah cca 8 týdnů, s přihlášením neotálejte. Máte zájem? Napište a přijďte!

Kontakt

doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
e-mail: hajek@fme.vutbr.cz

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně