english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Příležitost pro studenty - vývoj průmyslových výměníků tepla na Procesním mezi Top 25 v Applied Thermal Engineering!

30. říjen 2014

Výzkumná skupina zaměstnanců a studentů FSI zabývající se Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI) na mezinárodní úrovni vývojem a výzkumem výměníků tepla pro energetiku a procesní průmysl dosáhla v oblasti řešení průmyslových výměníků tepla (pro efektivní využívání odpadní energie spalin ze spalování biomasy, alternativních paliv či energeticky využitelných odpadů) významného úspěchu na mezinárodní úrovni, když jejich příspěvek zaměřený na tuto problematiku a uveřejněný v renomovaném mezinárodním impaktovaném časopisu Applied Thermal Engineering byl vyhodnocen databází Science Direct jako jeden z 25 nejlepších článků současnosti tohoto časopisu!

Článek, který se aktuálně pohybuje na 10. místě tohoto „Top 25“ seznamu, publikovali tři členové ÚPEI (Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. a prof. Ing. Petr. Stehlík, CSc.) spolu s členy smíšené výzkumné skupiny z ukrajinského Charkova, jako první část problematiky výzkumu a vývoje výměníků tepla, jíž se společně zabývají.

Úplný seznam Top25 nejlepších článků časopisu Applied Thermal Engineering lze nalézt zde. V seznamu se pak lze kliknutím na příslušný název článku dostat také k plnému textu článku.

Uplatnění studentů ve skupině výměníků tepla na ÚPEI

Zmíněná vývojová skupina působí na ÚPEI pod názvem „Sekce systémů pro přenos tepla“ a dlouhodobě se zabývá problematikou vysoce účinných výměníků tepla jak pro energetický a procesní průmysl tak pro aplikace v oblasti kogeneračních systémů a systémů využití odpadního tepla šetrných k životnímu prostředí.

Ilustrativní schéma využití odpadního tepla spalin dalšími teplosměnnými okruhy efektivně využívající různé typy výměníků tepla. (Zkratka „HE“ – heat exchanger – výměník tepla)

Oblast navrhování efektivních zařízení na výměnu tepla je dlouhodobě velmi žádanou oblastí z průmyslové sféry jak v oblasti energetiky (skupina řeší zařízení například pro elektrárnu Dětmarovice, jadernou elektrárnou Temelín, apod.) tak z procesního průmyslu (spolupráce například s Českou rafinérskou, a.s., Momentive Specialty Chemicals, a.s., apod.). Skupina mimo výzkumu, vývoje a podpory moderních řešení výměníků tepla pro subjekty z České republiky, spolupracuje na zajímavých výzkumných a vývojových projektech také se zahraničními partnery (například provádí vývojovou podporu pro americkou společnost HTRI, Inc., lídra v oblasti průmyslového přenosu tepla a dodavatele světově uznávaného softwaru HTRI Xchanger Suite pro navrhování průmyslových výměníků tepla).

Výzkumná skupina nabízí možnost uplatnění studentům bakalářského studia a také studentům NMS oboru Procesního inženýrství na Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Studenti mohou v rámci svých bakalářských a diplomových prací spolupracovat na řešení zajímavých průmyslových případech a s nimi souvisejících vývojových činnostech. Díky širokému záběru řešených případů lze přitom do značné míry zadání bakalářské práce orientovat na míru zájmu studenta v řešené oblasti.

Studenti, kteří mají zájem o činnost v sekci systémů pro přenos tepla, mohou kontaktovat vedoucího sekce doc. Ing. Zdeňka Jeglu, Ph.D. (jegla@fme.vutbr.cz), který jim poskytne bližší informace.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně