english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Příležitost pro schopné studenty, doktorandy i mladé zaměstnance z oblasti „malé a střední energetiky“

10. leden 2014

O co jde?

Sekce energetických systémů a simulačních výpočtů, která je jak součástí Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně tak součástí Divize energetiky, procesů a ochrany životního prostředí NETME centra, se stala v poslední době lídrem v oblasti koncepčního řešení energetických systémů v oblasti malé a střední energetiky v České republice.

Retrospektiva

Systematická činnost vznikla v důsledku řešení konkrétních problémů z různých oblastí a velmi efektivním využitím dotačních prostředků z prestižních strategických projektů (Výzkumný záměr Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy a Národní program výzkumu II Odpady jako suroviny a zdroje energie). Jedná se především o účelné využití kombinace tvorby „pracovního nástroje“ (komplexní a uživatelsky přívětivý softwarový systém pro analýzu energeticky náročných procesů W2E) a řešení praktických úloh pro komerční sféru na smluvní bázi. Ukázalo se, že procesní inženýrství umožňuje pojímat energetické systémy komplexně, tj. jako celek resp. proces, což umožňuje mimořádně efektivní koncepční přístup. Navíc se podařilo – dle našeho přehledu poprvé – výrazně prosadit optimalizaci energetických systémů a palivového mixu s ohledem na skutečně realistické využití obnovitelných zdrojů energie.

Aktivity a řešená problématika

Proč hledáme schopné spolupracovníky?

Uvedená činnost se v současné době velmi dynamicky rozvíjí a sekce energetických systémů nestačí zajišťovat poptávku po produktech této své činnosti. Za velmi prestižní ocenění současných aktivit lze považovat zejména účast na tvorbě státní energetické koncepce v oblasti energetického využívání odpadů a biomasy.

Přehled dalších vybraných referencí z poslední doby lze najít na www.upei.fme.vutbr.cz/energetika

Jaké jsou podmínky a výhody pro činnost v sekci energetických systémů?

Jak se přihlásit?

Uchazeči zašlou svoje strukturované životopisy a přehled činnosti e-mailem na adresu: semelova@fme.vutbr.cz (Mgr. Eva Semelová, asistentka ředitele Ústavu procesního a ekologického inženýrství a vedoucího projektu NETME Centre)

Dotazy

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně