english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Publikace: Efektivní způsoby zpracování odpadů - recyklace

21. březen 2012

autoři: Zdeněk Beňo, Thomas Elsäßer, Lucie Houdková, Jan Pěček, Jan Sponar, Andrea Tabasová
ISBN: 978–80–214–4240–5
rok vydání: 2011
cena bez DPH: 254,40 Kč
počet stran: 149

anotace:

Publikace obsahuje poznatky dotýkající se aktuálního celospolečenského problému – nakládání s odpady. Je zaměřena na zpracování vybraných druhů odpadů a to procesem recyklace. Přínosem publikace je výzkum v oblasti využívaní biologicky rozložitelných odpadů a kalů z komunálních čistíren odpadních vod.

objednávky:

Publikaci je možné objednat na Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojní VUT v Brně – kontaktní e-mail: tabasova@fme.vutbr.cz

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně