english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Seminář: Moderní postupy v navrhování systémů a zařízení na výměnu tepla

2. srpen 2011

Dovolujeme si vás pozvat na na jednodenní odborný seminář v rámci
Letní školy pro doktorandy
tématicky zaměřený na

Moderní postupy v navrhování systémů a zařízení na výměnu tepla

Seminář se bude konat dne 2. 8. 2011 na FSI VUT v Brně v místnosti A1/928.

Účel: prezentace „know-how“ z různých oblastí řešení dané problematiky pro zvýšení informovanosti, podporu diseminace a popularizace výstupů vytvořených v oboru procesního a ekologického v oblasti systémů a zařízení na výměnu tepla mezi studenty doktorského studia.

Přednášející: vedoucí vybraných výzkumných a vývojových pracovišť ÚPEI a NETME (www.upei.fme.vutbr.cz, www.netme.cz) a vybraní studenti doktorandského studia ze specializovaných odborných sekcí Ústavu procesního a ekologického inženýrství.

Program:

Účast doktorandů je zcela zdarma, avšak z důvodů prostorových omezení je počet účastníků limitován a je potřeba se registrovat, proto neváhejte s přihlášením.

Registrace a bližší informace: Ing. Zuzana TROJÁKOVÁ, tel. 5 4114 2365, trojakova@fme.vutbr.cz

Srdečně zve

doc. Ing. Zdeněk JEGLA, Ph.D.,
garant semináře

Přiložené soubory

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně