english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Cena Skupiny ČEZ pro našeho zaměstnance

21. červen 2010

Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. zhodnotil svůj zájem o výrobu alkoholických nápojů z ovoce nebývalým způsobem. Pěstitelské pálenice jsou totiž nejen zdrojem zajímavých produktů, ale i enormním spotřebitelem energie. Ta je zapotřebí na ohřev suroviny při výrobě destilátů. Dodaná energie se pak dále téměř beze zbytku ztrácí s chladicí vodou potřebnou ke kondenzaci par, odcházejících z destilačního zařízení.

Cílem projektu, zaměřeného na minimalizaci těchto ztrát, bylo dále i využití biologických odpadů, které při procesu vznikají. Jako velmi zajímavé se jeví jejich další zpracování cestou anaerobní fermentace na bioplyn, který už své využití v energetice snadno najde. A právě optimální řízení procesu fermentace vyžaduje přísun energie, kterou lze získat z odpadního tepla při chlazení kondenzátoru.

Bohuslav Kilkovský získal první cenu z prestižního fondu „Zelená energie Skupiny ČEZ“ v podobě příspěvku 417.000,– Kč na svůj výše popsaný projekt. Částka významnou měrou podpoří nejen výzkumné aktivity, ale i realizaci na kooperujícím pracovišti Strojírny Olšovec, s.r.o.

Na projektu se jako spoluřešitel podílí i Ing. Josef Sedlák, Ph.D. z ústavu strojírenské technologie.

Projekt „Využití odpadního tepla pro podporu fermentačního procesu“ byl podpořen z prostředků Zelené energie.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně