english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Profil ústavu

Uplatnění absolventů

Na základě rozsáhlé aplikovatelnosti nabytých znalostí v oboru, který má velkou šíři záběru, mají absolventi mimořádné a perspektivní uplatnění v různých oblastech procesního i jiného průmyslu, energetiky, ochrany životního prostředí, v komunální sféře, obchodu apod.

O absolventy magisterských a doktorských studijních oborů, které garantuje Ústav procesního inženýrství, je – bez nadsázky – mimořádný zájem. Jedná se o společnosti jak nadnárodní tak české, velké či menší s inovativním charakterem. Budoucí uplatnění je vhodné probrat přímo s ředitelem ústavu či ostatními pracovníky a využít jejich četných kontaktů.

Příklady uplatnění

Dle sféry uplatnění

Dle oblasti činnosti

Dle profesí

Na základě reálných zkušeností a statistického zpracování se absolventi oboru uplatnili v celé řadě profesí a na různých postech jako např.:

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně