english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Profil ústavu

Procesní inženýrství v příkladech

Následující příklad přibližuje aplikaci principů procesního inženýrství jako oboru a činnosti procesního inženýra při řešení aktuální problematiky – zvýšení podílu obnovitelných zdrojů (v tomto případě biomasy) na pokrytí celkové spotřeby tepla.

Konkrétně se jedná o návrh a realizaci moderního energetického zdroje v oblasti malé průmyslové a komunální energetiky, tj. v systémech s instalovaným výkonem v řádu jednotek MW, jehož základ tvoří kotel na biomasu středních výkonů.

schéma kotle na biomasu s kogenerací elektřiny

Činnosti inženýra „od myšlenky po realizaci“

Obecně Konkrétně ve vztahu k příkladu
Posouzení aktuální situace a průzkum trhu
Možnosti využití energetických zdrojů Využití různých druhů biomasy
Potřeba ze strany potenciálních zákazníků „Mezera“ na trhu se zdroji v rozmezí výkonu 1 až 3 MW
Výzkum a vývoj na základě požadavků z praxe
Nový proces nebo inovace Prototyp jednotky pro energetické využití biomasy, více viz zde
Předprojektová příprava
Návrh koncepce procesu Volba výkonu energetického zdroje na biomasu pro daný účel, stanovení výkonu plynových kotlů pro pokrytí energetických špi­ček
Sestavení procesu z jednotlivých „stavebních kamenů“ Předběžné dispoziční uspořádání kotelny
Optimalizace aparátové skladby Propojení jednotlivých zařízení za účelem minimalizace nákladů
Procesní inženýr – manažer – rozhoduje o realizaci projektu.
Prováděcí projekt
Detaily po strojně-technologické stránce Např. návrh potrubních tras přívodu spalovacího vzduchu a spalinovodů
Návrh konstrukčního řešení aparátů a zaříření Např. výpočet a výrobní dokumentace teplovodního výměníku
Tvorba výrobní dokumentace  
Zajištění subdodávek kooperujících firem Ventilátory, čerpadla, měření a regulace
Realizace
Kontrola průběhu stavebních a montážních prací Výstavba objektu pro energetický zdroj, základová plocha pro umístění spalovací komory a dalších aparátů, opěrné konstrukce a plošiny
Zajištění individuálních a komplexních zkoušek Kontrola funkčnosti ventilátorů, čerpadel, měřicí aparatury atd.
Garanční test Ověření dosažení výkonu a dodrržení emisních limitů
Provoz
Monitoring, sběr a vyhodnocení dat z provozu Vyhodnocení účinnosti kotle
Odstranění provozních problémů (troubleshooting) Čištění teplosměnných ploch teplovodního výměníku
Servisní práce v době odstávek  
Výzkum + vývoj + zpětná vazba, modelování, simulace, 3D výpočtové modelování ⇒ neustálé inovování produktu  
[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně