english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Okruhy témat BP 2017/18

Vypisování témat bakalářských prací je na ÚPI nově koncipováno tak, aby studenti měli velkou míru svobody ve volbě zaměření. Tématické okruhy bakalářských prací volně souvisejí se zaměřením odborných činností Ústavu. Každý okruh nabízí řadu témat, které zde budou již na konci srpna zveřejněná a další mohou být připravena na míru. Pokud chcete mít jistotu a získat téma z okruhu, který Vás zaujal, kontaktujte prosím jeho garanta.

Alternativně si můžete prohlédnout úplný seznam zadání bakalářských prací pro rok 2017/18.


Konstrukční návrhy a inovace procesních celků

Garant: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.


Zařízení pro efektivní a inovativní nakládání s energií

Garant: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.


Spalovací procesy v průmyslu a energetice

Garant: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.


Problematika emisí v průmyslu a energetice

Garant: Ing. David Jecha, Ph.D.


Využití odpadních substrátů a biotechnologie

Garant: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.


Proudění v procesech: Virtuální experimenty

Garant: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.


Úsporná opatření pro průmysl i domácnosti

Garant: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.


Odpady, jejich logistika, recyklace a výroba energie

Garant: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně