english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Absolventi

Absolventi studia v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia mohou zůstat v kontaktu i potom, co opustili brány univerzity. Jednou z možností je připojit se ke skupině Procesní inženýrství na VUT v Brně na profesní síti LinkedIn, případně se připojit k našemu Facebooku.

Řada našich absolventů má zajímavou profesní dráhu. Zde jsou zmíněni alespoň někteří naši pozoruhodní absolventi:

Prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (Německo), absolvent inženýrského (magisterského) i doktorského studia na ÚPI FSI VUT v Brně: „Prošel jsem několika německými firmami, jsem ve styku s různými technickými univerzitami v Německu a mohu konstatovat, že na základě úrovně znalostí získaných při studiu vašeho oboru lze zařadit vaše pracoviště zhruba do první třetiny ústavů či kateder stejného nebo příbuzného zaměření v Německu.“ Poznámka: M. Reppich se stal po několikaleté úspěšné průmyslové praxi ve věku 33 let v daném oboru nejmladším řádným profesorem v Německu.

MUDr. Ing. Tomáši Halabalovi absolvování oboru výrazně přispělo k netradičnímu přístupu ve stomatologii – parodontologii. V současné době je jedním z nejuznávanějších zubních lékařů v republice.

V roce 2017 skupina čtyř našich studentů (Rostislav Slovák, Jan Vávra, Vojtěch Frank a Václav Miklas) dosáhla velmi pěkného úspěchu na inženýrské soutěži EBEC Central. Po vítězství v univerzitním finále (v kategorii case study) zvítězil tento tým i ve středoevropském finále v Budapešti. Věříme, že tito dnes již bývalí naši studenti mohou poskytnout inspiraci všem svým následovníkům. Těší nás i jejich hodnocení studia na ÚPI, o kterém se rozpovídali v rozhovoru po konci soutěže.

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně